مقایسه گفتمان حق در فرهنگ غرب و اسلام

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1396
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 205
قیمت (ریال) : 115000 ریال

چکیده کتاب

کتاب حاضر سه فصل دارد. «آوازه حق­ها» عنوان فصل اول است. مطالب این فصل در سه مبحث مطرح شده است. فصل دوم با عنوان «انواع حق­ها» مشتمل بر چهار مبحث است. محتوای فصل سوم ارائه نظریه­ هایی درباره حق است. مطالب این فصل در دو مبحث ارائه شده است.این کتاب برای مطالعه فرهیختگانی نگاشته شده است که به اطلاع بیشتر از مطالب دانش فلسفه حق علاقمند هستند. اساتید و دانشجویان رشته­های حقوق، علوم سیاسی، فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق مخاطبان اصلی این نگارشند.نویسنده دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی بوده و دانشنامه دکتری خود را در فلسفه حقوق از دانشگاه منچستر (2005) گرفته است. او در حال حاضر دانشیار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است. تاکنون آثار متنوعی در فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی، فلسفه حق، فلسفه حقوق بشر و فلسفه حقوق محیط­زیست از وی منتشر شده است. کتاب­های قانون طبیعی(1390)، درآمدی بر فلسفه حق(1393) و حقوق طبیعی بشر (1396) در ردیف آنهاست.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.