نشست علمی «درآمدی بر ظرفیت شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برای حل مشکلات جامعه»

پنج شنبه 1396/12/3

پیـوست هـا

  • درآمدی بر ظرفیت شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برای (دانلود)

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.