قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 244
قیمت (ریال) : 160000 ریال

چکیده کتاب

با توجه به جهان­شمول بودن دین مبین اسلام از سویی و پدبد آمدن مسائل مستحدثه در عصر جدید، پرسش این است که چگونه می توان احکام آن را از کتاب و سنت دریافت؟ پاسخ این است که در منابع اسلامی، قواعد و اصول کلی وجود دارد که از آنها می توان حکم هر مسئله مستحدثه­ای را پیدا کرد.
با توجه با توجه به امتيازات این قواعد، مي­توان گفت بهترين روش براي دستيابي مناسب به حکم شرعي در حوزه مديريت و سازمان، استفاده از قواعد فقهي در اين حوزه است. این کتاب دو بخش دارد: بخش اول، کلیات فقه و قواعد فقهی است و بخش دوم، معرفی برخی از قواعد فقهی و کاربردهای آنها در سازمان و مدیریت است، از جمله: قاعده ضمان يد، قاعده قرعه، قاعده لاضرر، قاعدۀ اتلاف‌، قاعدۀ شرط‌، قاعده اهم و مهم، قاعدۀ حرمت اعانه بر اثم، قاعدۀ نفى عسر و حرج‌ و قاعدۀ احسان.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.