روان‌شناسی در قرآن و حدیث (جلد اول)

نوبت چاپ : دوم
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 255
قیمت (ریال) : 300000 ریال

چکیده کتاب

موضوعات و مباحث روان شناسي در قرآن و حديث انجام و مشتمل بر 8 فصل است. در فصل اول ضمن اشاره به تعريف و تاريخچه‌ روان شناسي، كليات و مباني نظري روان شناسي در قرآن و حديث مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل دوم به مباني انسان شناسي در قرآن و حديث پرداخته شده است. فصل سوم به تاريخچه و پيشينه‌ي پژوهشهاي روان شناختي در قرآن و حديث اختصاص يافته است. احساس و ادراك عنوان فصل بعدي اين كتاب است. در فصل پنجم به اصول و مباني رفتار پرداخته شده است. عنوان فصل ششم انگيزش و عوامل و فرايندهاي موثر بر رفتار است. عنوان فصل هفتم، رشد در گستره‌ي زندگي است. سرانجام در فصل هشتم يادگيري در قرآن و حديث مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

منابع مرتبط

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.