کتاب زن در قرآن

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه و حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
تعداد صفحات : 193
قیمت (ریال) : 140000 ریال

چکیده کتاب

امروزه در نتيجة تحولات شگرف اجتماعي و فرهنگي که در جوامع انسانی به وقوع پیوسته، «زن» از يك موضوع یا مسئلة صرف فراتر رفته و به عنوان یک حوزة مطالعاتی گسترده مطرح شده است که مکاتب فکری گوناگون با آبشخورهای فلسفی مختلف در آن با یکدیگر نزاع دارند. از سوی دیگر، قرآن كریم، اصلي‌ترين و اصيل‌ترين منبع فهم دين است كه در هيچ حوزه‌اي از حوزه‌هاي معرفت ديني، بي‌نياز از مراجعه به آن و تفكّر و تدبّر در آيات آن نيستيم و با توجه به نگاه همه‌جانبة قرآن كریم به ابعاد دنيوي و اخروي و فردي و اجتماعي زندگي زنان، می‌توان حوزة مطالعات قرآنی و اسلامی زنان را از حوزه‌هاي غني و پردامنة معرفت ديني قلمداد کرد. بر این اساس، کتاب پیش رو حاوی کوششی است در جهت ارائة تصویری نسبتاً جامع از دیدگاه قرآن کریم دربارة زن که در قالب متن آموزشی به علاقه‌مندان تقديم مي‌شود.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.