کتاب شخصیت در بزرگسالی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 352
قیمت (ریال) : 265000 ریال

چکیده کتاب

شخصیت چگونه شکل می‌گیرد؟ آیا ویژگیهای شخصیت ثابت می­ماند؟ از چه سنی شخصیت تغییر نمی­کند؟ آیا دردوران بزرگسالی ما از ثبات شخصیت برخورداریم یا همچنان دستخوش تغییر هستیم؟ کتاب حاضر از دو مؤلف و محقق برجسته که نظریه پنج عاملی شخصیت را گسترش دادند، ترجمه شده است. این اثر را باید در نوع خود منحصر به فرد دانست و در پاسخگویی به سؤالهای اساسی شخصیت و تحولات آن خواننده را مستغنی می‌کند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.