تفسیر ساختاری قرآن کریم

نوبت چاپ : دوم
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 232
قیمت (ریال) : 270000 ریال

چکیده کتاب

هدف اصلی از تدوین درسنامه تفسیر ساختاری، تبیین قواعد علم ساختار شناسی سوره‌های قرآن به عنوان یكی از علوم قرآنی است. تا دانشجویان مهارت کشف وشناسایی ویژگی های ساختار ماهیت یک سوره که شامل ویژگی هایی مانند فضایل سوره، سبب نزول، ترتیب نزول ، تاریخ نزول، فضای نزول ، ساختار و غرض سوره است را شناسایی کنند. شناسایی ویژگی های ساختار عمومی یک سوره قرآن کریم علاوه بر شناخت ماهیت سوره دو فایده مهم دیگر برای دانشجویان دارد نخست آنکه موجب انس بیشتر آنان با سوره ‌می‌شود و دوم آنکه به دانشجوبان رشته های قرآنی کمک می‌کند تا با نگرشی علمی و جامع به هر سوره به تفسیر آیات سوره بپردازند. در این درسنامه برای نخستین بار به طور جامع روش شناسایی همه مشخصات عمومی سوره‌ها به روش اجتهادی و استدلالی بیان شده است تا دانشجویان بتوانند هریک از مشخصات عمومی یک سوره را با ارائه دلایل علمی بیان کنند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.