معاونت پژوهشي، آموزشي و فناوري به عنوان رکن اصلی پژوهشگاه در اجرای اهداف و ماموریت های پژوهشی، وظيفه برنامه ريزي و پشتيباني علمي و فني امور پژوهشي پژوهشگاه را برعهده دارد.

ساختار:

 

شرح وظايف:
۱. اداره كليه امور آموزشي، پژوهشي و فناوري پژوهشگاه؛
۲. مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي، پژوهشي و فناوري با كمك مسئولان ذيربط؛
۳. نظارت بر اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري؛
۴. تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزشي، پژوهشي و فناوري؛
۵. نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه؛
۶. برنامه‌ريزي امور آموزشي و پژوهشي با همكاري واحدهاي ذيربط؛
۷. ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و انعكاس آن به رياست پژوهشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيئت علمي؛
۸. برنامه‌ريزي براي گسترش دوره‌هاي تخصصي و تحصيلات تكميلي در پژوهشگاه؛
۹. نظارت بر اداره كليه امور آموزشي و اجراي مقررات آموزشي دوره‌هاي تخصصي پژوهشگاه؛
۱۰. برنامه‌ريزي در امور فناوري و نظارت بر پايگاه اطلاع‌رساني و شبكه اينترنت پژوهشگاه؛
۱۱. انجام بررسي‌هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت‌هاي پژوهشي پژوهشگاه؛
۱۲. انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و ارزيابي علمكرد پژوهشي سالانه پژوهشگاه؛
۱۳. تماس با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي؛
۱۴. اداره امور واحدهاي پژوهشي تابعه و وابسته پژوهشگاه؛
۱۵. همكاري با دفتر رياست، روابط عمومي در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين پژوهشگاه و ساير مؤسسات با هماهنگي دفتر رياست و روابط عمومي؛
۱۶. فراهم كردن زمينه‌هاي به‌كارگيري نتايج تحقيقات؛
۱۷. ارائه طرح‌هاي پژوهشي با توجه به نيازهاي مصوب كشور؛
۱۸. پيش‌بيني تسهيلات لازم و فراهم نمودن زمينه مساعد جهت فعاليت‌هاي تحقيقاتي گروه‌ها و ارائه پيشنهادات لازم به مقامات ذيربط؛
۱۹. انجام تحقيقات توسعه‌اي و بنيادي و كاربردي به‌طور مشترك با بخش‌هاي پژوهشي، صنعتي، خدماتي و آموزشي؛
۲۰. نظارت بر كليه امور پژوهشي پژوهشگاه، كتابخانه‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي؛
۲۱. برنامه‌ريزي جهت استفاده اعضاي هيئت علمي از فرصت‌هاي مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط مصوب؛
۲۲. تهيه برنامه‌هاي پژوهشي پژوهشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت براي طرح در شوراي پژوهشي پژوهشگاه؛
۲۳. بررسي و ارزيابي فعاليت‌هاي پژوهشگاه در چارچوب برنامه‌هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيئت رئيسه؛

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.