مدير داخلي نشريه اسلام و علوم اجتماعي

دوفصلنامه‌ی «اسلام و علوم اجتماعی» به منظور همکاری با سایر بخش‌های پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و در راستای تحقق هدف پیش‌گفته، گسترش و تعمیق ادبیات مناسبات اسلام و علوم اجتماعی، اطلاع‌رسانی علمی، فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آرای اندیشمندان این دست از مطالعات، ایجاد زمینه‌ی تولید علم دینی و فراهم کردن فضایی مناسب برای تولید و توسعه‌ی هر چه بیشتر علوم اجتماعی اسلامی، بر آن است تا در قالب ویژه‌نامه‌هایی مناسبات دین به خصوص اسلام و علوم اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد. اولین شماره این نشریه در بهار و تابستان سال ۱۳۸۸ منتشر شد.

 

 

 

شرح وظایف مدیر داخلی نشریه

برنامه ریزی راهبردی جهت به روز نمودن مجله و ارتقای کیفیت آن از طریق انجام فعالیتهای ذیل:

  1. برگزاری مرتب جلسات هیئت تحریریه با شرکت اکثریت اعضا
  2. نظارت بر وضعیت مقالات در مراحل مختلف و ارائه گزارش در جلسه هیئت تحریریه
  3. ارائه برنامه مدون جهت کوتاه نمودن مدت داوری مقالات (علمی، متدولوژی و آمار)
  4. تاکید بر ارتقای مجله و نمایه سازی در پایگاه های معتبر
  5. بررسی جمع بندی نظرات داوران و ارائه به نویسندگان مقاله
  6. نظارت بر فعالیت کارشناسان دفتر نشریات و تکریم ارباب رجوع
  7. نظارت دقیق درخصوص شناسنامه و محتوای سایت انتشار آنلاین مقالات مجله
  8. بازبینی و تایید نهایی مقالات قبل از انتشار آنلاین با هماهنگی سردبیر مجله
  9. پیگیری امور مربوط به ویراستاران، مترجمان و داوران مقالات
  10. پیگیری مسائل مالی ویرایش، ترجمه و داوری مجلات و انجام مکاتبات مربوطه

 

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.