علوم قرآنی 1 (وحی، نزول)

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 250
قیمت (ریال) : 240000 ریال

چکیده کتاب

جغرافیای مطالعات قرآنی را می توان در یک نگاه کلان در سه محور اساسی جستجو کرد: نخست مسائل شناخت‌نامه ای قرآن؛ دو، مسائل مربوط به چگونگی فهم و تفسیر قرآن، مانند اصول، مبانی و قواعد تفسیر؛ سه، ذات معارف و آموزه‌های مُستخرَج از متن قرآن که در کتب تفسیر ترتیبی و موضوعی یافته می‌شود. محور اول از مبادي است که هويت الاهي اين کتاب را به شیوه علمی احراز مي‌‌نمايد و معلوم مي‌سازد که منشأ پيدايش اين متن و پديد‌آورنده آن کيست و اين کتاب چگونه در ميان بشر ظهور يافته و در اختيار انسان‌ها قرار گرفته است. مسائل وحي، نزول، اعجاز، جمع و تدوين، و تحريف‌ناپذيري از این سنخ‌اند. پژوهش عالمانه این مسائل زمينة شناخت ذات قرآن و ویژگی‌های آن را فراهم مي‌کند. پیداست که این مسائل برخی صبغه عقلی و اقتضای روش کلامی دارند و برخی جنبه نقلی. اثر حاضر البته تنها چیستی و چرایی وحی، و چگونگی نزول قرآن و شكل‏گيرى آن را بررسی می‌‎کند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.