مبانی جامعه‌شناسی: مفاهیم و گزاره‌های پایه

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 479
قیمت (ریال) : 480000 ریال

چکیده کتاب

کتاب حاضر مفاهیم پایه جامعه شناسی را تعریف و گزاره های پایه این علم را معرفی و مستند کرده است. کتاب شامل سه بخش است؛ 1) مفاهیم پایه؛ 2) درباره جامعه شناسی؛ 3. گزاره های پایه. بخش گزاره‌های پایه به کلی نوآورانه است و در جامعه‌شناسی مسبوق به سابقه نیست.
از ویژگی‌های کتاب، تنظیم آموزش‌محور مطالب و طرح مفاهیم واقعاً مبنایی برای جامعه‌‎شناسی و همچنین سادگی، وضوح، دقت و انسجام منطقی مفاهیم است. این کتاب با طرح مثالهایی مملموس و عمدتاً بومی، در تلاش است تا خواننده را به سمت کسب بینش جامعه‌شناسی سوق دهد. افزون بر این، طراحی ظاهری کتاب به نحوی است که دسترسی آسان به مطالب را فراهم می‌کند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.