روش‌ها و شیوه‌های تدبر در قرآن کریم

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 215
قیمت (ریال) : 220000 ریال

چکیده کتاب

تدبّر در قرآن به رغم ضرورت خاصٌّی که دارد، خواسته یا ناخواسته، متروک و مغفول بوده و مورد کم‏توجّهی و حتی پرهیز ما قرار دارد. خلط میان تفسیر و تدبّر و عدم تفکیک میان آن دو، عامل مهمّی است که جریان تدبّر را در میان ما راکد کرده است. کمبود و یا نبود روشها و شیوه های آسان و کاربردی برای تدبّر در قرآن نیز عامل اساسی دیگری است که موجب شده است تدبّر در قرآن به رغم تعریف و تمجیدی که از آن صورت می گیرد، عملاً در میان ما تحقّق نیابد. این درسنامه در پی آن است که مفهوم تدبّر در قرآن و جایگاه مهمّ آن را از زبان آیات و احادیث، بازگوید و دو مقولۀ تفسیر و تدبّر را از همدیگر جدا سازد و تفاوتهای آن دو را بازگو شود و برخی از روشها و شیوه‏ها و قواعد تدبّر در قرآن را برای دانشجویان عزیز ترسیم نماید.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.