برگزاری پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «عینیّت ماهیّت و وجود»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی ...

پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»

ظريّة «اصالت وجود و اعتباريّت ماهيّت»، كه مهم‌ترين و پرآوازه‌ترين مسأله در مابعدالطبيعة صدرايي است، از يك سو، پرسش‌هاي فراواني ...

هستی و چیستی در مکتب صدرایی

اصالت وجود، كه شاخص‌ترين مسأله در حكمت متعاليه‌اش خوانده‌اند، دقيقاً به چه معناست؟ آيا تفسير كمابيش رايجي كه از اين ...

گزارشی از آرای فلسفی صدرالمتالهين و دلالت‌های تربيتی آن

پیش‌ فرض‌های فلسفی و دیدگاه‌های کلان هر نظریه‌پرداز از عناصر اساسی و انکارناپذیر نظریه‌های علمی وی می‌باشند. نظریات مطرح در ...