اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی «نظریه منطق گفتمان قرآن» برگزار شد

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای انقلاب فرهنگی اجلاسیه ...